LawyerAdvokátska kancelária Kutan & Partners s.r.o. je obchodnou spoločnosťou, ktorá bola založená v roku 2009 za účelom poskytovania právnych služieb.

Svoje služby poskytujeme domácim aj zahraničným klientom, pričom v závislosti od konkrétneho prípadu posudzujeme aj nadnárodný dopad. Každý prípad riešime osobitne a navrhované riešenie garantujeme odbornosťou a skúsenosťami. V prípade potreby riešenia právneho problému v zahraničí spolupracujeme s renomovanými advokátskymi kanceláriami v konkrétnej krajine.

Nás tím tvoria odborníci, ktorí sa okrem všeobecného prehľadu špecializujú na konkrétne oblasti práva, a tak aj špecifické právne problémy dokážeme riešiť okamžite. Naše odborné kompetencie neustále prehlbujeme aktívnou účasťou na konferenciách, školeniach a publikovaním odborných článkov, a tak zabezpečujeme poskytovanie právnych služieb na najvyššej úrovni.

Sme mladý tím, ktorý reaguje na technický pokrok, a preto s inštitúciami komunikujeme prostredníctvom zaručeného elektronického podpisu, čím našim klientom šetríme čas aj náklady.

V záujme komplexného riešenia problémov našich klientov spolupracujeme s daňovými poradcami, prekladateľmi, exekútormi a poradcami z príbuzných oblastí.

Aktívne hľadáme riešenia a efektívne postupujeme v rámci sporových konaní, ako aj mimosúdnych rokovaní. Prioritou našej práce je dosiahnuť výsledok, ktorý zaručí Vašu spokojnosť.

Našim cieľom je Váš úspech.