CVCA & SLOVCA AWARDS 2023

Zakladateľ našej advokátskej kancelárie, Ján Kutan, spolu s Lenkou Tkáčovou, ktorá pôsobí u nás ako office manager, sa v júni zúčastnili slávnostného galavečera v Prahe, kde prebiehala slávnostná udalosť CVCA & SLOVCA Awards, ktorej hlavným cieľom bolo oceniť a osláviť výnimočné úspechy v oblasti venture kapitálu a private equity.

Tento významný večer bol organizovaný spoločne The Czech Private Equity & Venture Capital Association (CVCA) spolu so Slovak Venture Capital & Private Equity Association (SLOVCA), ktoré sú strešnými združeniami v oblasti venture kapitálu a private equity na území Českej republiky a Slovenska. SLOVCA a CVCA si kladú za cieľ podporovať a rozvíjať tento sektor a zastupovať jeho záujmy vo vzťahu k českým, slovenským a európskym inštitúciám a úradom.

Ján Kutan, v roli predsedu Správnej rady SLOVCA, srdečne privítal všetkých hostí, uviedol nominovaných finalistov a poďakoval za účasť všetkým zúčastneným. Lenka pomohla so zastrešením administratívneho prvku večera. Účasť Jána Kutana na tomto slávnostnom galavečeri vyzdvihuje jeho aktívnu angažovanosť v odvetví venture kapitálu a private equity a jeho významný prínos pre rast a rozvoj tohto sektora na Slovensku.