Konzultácia

Vypočujeme si Váš problém. Prvú konzultáciu poskytujeme bezplatne

 Právna analýza

Vypracujeme písomnú analýzu

 Návrh riešenia

Navrhneme možné riešenia
a informujeme o výhodách, nevýhodách jednotlivých stratégií.

 Dohoda o cene

Oboznámime Vás s nákladmi na právne služby.

 Právne zastupovanie

Ak sa pre nás rozhodnete, prevezmeme právne zastupovanie.