O nás

Advokátska kancelária KUTAN & PARTNERS už viac ako 14 rokov poskytuje svoje služby domácim aj zahraničným klientom.

Našou filozofiou je pochopenie obchodných záujmov klienta, korektnosť a pozitívny prístup k riešeniu právnych problémov. 

Záleží nám na kvalite, nie na kvantite poskytnutých služieb. V každom jednotlivom prípade hľadáme sofistikované riešenie pre konkrétneho klienta a konkrétnu situáciu. Naši klienti sa môžu spoľahnúť, že dostanú to, čo potrebujú a kedy to potrebujú.

Viac o nás

Sme členom European Employment Lawyers Association.

Spolupracujeme s Právnickou Fakultou Univerzity Komenského v Bratislave v rámci predmetu „Študentská právna poradňa“.

14 rokov spoľahlivej právnej pomoci.

Nehľadáme problémy. 

Hľadáme riešenia.

Široká ponuka služieb

Aktuality

Novela zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov

Publikované články

 • Novela zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov

  ZOBRAZIŤ VIAC
  Novela zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov
 • PRESŤAHOVALI SME SA


  ZOBRAZIŤ VIAC
  PRESŤAHOVALI SME SA
 • Zákon o premenách obchodných spoločností a družstiev

  ZOBRAZIŤ VIAC
  Zákon o premenách obchodných spoločností a družstiev
 • Medzinárodný futbalový turnaj v Saint Tropez

  ZOBRAZIŤ VIAC
  Medzinárodný futbalový turnaj v Saint Tropez
 • CVCA & SLOVCA AWARDS 2023


  ZOBRAZIŤ VIAC
  CVCA & SLOVCA AWARDS 2023
 • Súdna mapa

  ZOBRAZIŤ VIAC
  Súdna mapa
 • KUTAN & PARTNERS s. r. o. členom Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky

  Advokátska kancelária KUTAN & PARTNERS s. r. o. sa stala členom Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky.

  ZOBRAZIŤ VIAC
  KUTAN & PARTNERS s. r. o. členom Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky
 • Ďalší zo série webinárov NARKS opäť za aktívnej účastni zástupcu našej kancelárie

  Na druhom online webinári na tému Štátna podpora - Mám nárok sa diskutovalo na nasledovné témy:

  ODPORA PODNIKANIA V ČASE KORONAVÍRUSU
  • Aktuálne možnosti získania podpory a úľav od štátu
  • Ako o ňu požiadať?
  • Pomoc a podpora z pohľadu realitnej kancelárie
  • Pomoc a podpora z pohľadu realitného makléra (SZČO)
  • Legislatívne opatrenia na podporu
  • Nájomné
  • Podpora – najčastejšie kladené otázky

  Na konci článku je k dispozícii prezentácia na stiahnutie.

  ZOBRAZIŤ VIAC
  Ďalší zo série webinárov NARKS opäť za aktívnej účastni zástupcu našej kancelárie
 • 1. online konferencia Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska

  03. apríla 2020 sme sa zúčastnili 1. online konferencie organizovanej Národnou asociáciou realitných kancelárií Slovenska na tému „Ako rozhýbať biznis“. Partneri našej advokátskej kancelárie Dorota Ďurianová a Ján Kutan odpovedali na zaujímavé otázky ohľadom aktuálneho právneho stavu, aplikácie nových právnych predpisov a dopadu na fungovanie realitných kancelárii.


  ZOBRAZIŤ VIAC
  1. online konferencia Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska
 • NOVELA ZÁKONNÍKA PRÁCE

  Dňa 02. 04. 2020 bol schválený zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a niektoré ďalšie zákony

  ZOBRAZIŤ VIAC
  NOVELA ZÁKONNÍKA PRÁCE
 • Povinná elektronická fakturácia vo verejnom obstarávaní od 1. augusta 2019

  Dňa 1.8.2019 nadobudol účinnosť nový zákon č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme, ktorý zakotvuje povinnosť vo verejnom obstarávaní používať výlučne zaručenú elektronickú faktúru.


  ZOBRAZIŤ VIAC
  Povinná elektronická fakturácia vo verejnom obstarávaní od 1. augusta 2019
 • Doložky právoplatnosti a vykonateľnosti súdnych rozhodnutí ONLINE

  ZOBRAZIŤ VIAC
  Doložky právoplatnosti a vykonateľnosti súdnych rozhodnutí ONLINE
 • Ústavný súd potvrdil nesprávnosť postupu okresných súdov, ktoré dorubujú súdny poplatok po postúpení veci z upomínacieho konania

  ZOBRAZIŤ VIAC
  Ústavný súd potvrdil nesprávnosť postupu okresných súdov, ktoré dorubujú súdny poplatok po postúpení veci z upomínacieho konania
 • Zvýšnie sumy základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách

  Od 01.06.2019 sa zvyšuje suma základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách. ZOBRAZIŤ VIAC
  Zvýšnie sumy základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách
 • Konferencia Národnej asociácie realitných kancelárii Slovenska

  Dňa 21. marca 2019 sme sa zúčastnili XXVII. Konferencie Národnej asociácie realitných kancelárii Slovenska, kde partnerka našej advokátskej kancelárie JUDr. Dorota Ďurianová prednášala o legislatívnych novinkách a vybraných právnych problémoch. ZOBRAZIŤ VIAC
  Konferencia Národnej asociácie realitných kancelárii Slovenska
 • Krátky popis právnych noviniek na mesiac január 2019 (najmä pre zamestávateľov)

  Pozrite si výber a krátky popis niektorých právnych noviniek vybraných našou advokátskou kanceláriou na január 2019, ktoré majú dopad najmä na povinnosti zamestnávateľov s ohľadom na (budúcich) zamestnancov. ZOBRAZIŤ VIAC
  Krátky popis právnych noviniek na mesiac január 2019 (najmä pre zamestávateľov)
 • KUTAN & PARTNERS s.r.o. členom European Employment Lawyers Association

  EELA is an association of labour law specialists. The aim of EELA is to bring together European Union lawyers active in the field of labour law, to create a forum for discussion and exchange of views and to assess the transnational dimension of labour issues. By organizing the annual EELA conferences and events, it allows continuous improvement of the qualifications of its members and the acquisition of new knowledge and experience. ZOBRAZIŤ VIAC
  KUTAN & PARTNERS s.r.o. členom European Employment Lawyers Association
 • JOB FAIR - Law 2018

  21. novembra 2018 sa členovia našej kancelárie Ján Kutan, Dorota Ďurianová, Tomáš Matúšek a Matúš Mažáry zúčastnili tradičného študentského podujatia JOB FAIR - Law 2018, organizovaného Právnickou fakultou UK v Bratislave, a to tak formou samostatného stánku, ako aj prednášky na workshope s názvom Elektronizácia výkonu advokácie a používanie eID. ZOBRAZIŤ VIAC
  JOB FAIR - Law 2018
 • Zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra - koho sa netýka

  Väčšina spoločností je povinná zapísať údaje konečného užívateľa výhod do obchodného registra do 31.12.2019. Kto však túto povinnosť nemá?

  ZOBRAZIŤ VIAC
  Zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra - koho sa netýka
 • Úprava výšky životného minima od 1.7.2019

  Pozrite si o koľko sa zvýšila výška životného minima s účinnosťou od 01.07.2019 (na plnoletú osobu, na zaopatrené neplnoleté dieťa a pod.), ako aj prehľad jednotlivých veličín/hodnôt, na ktoré toto zvýšenie bude mať dopad (napríklad koľko bude predstavovať daňový bonus na dieťa, rodičovský príspevok, nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka, minimálna výška výživného a pod.)
  ZOBRAZIŤ VIAC
  Úprava výšky životného minima od 1.7.2019
 • Zmena sídla s.r.o. či inej obchodnej spoločnosti

  Zmena sídla obchodnej spoločnosti (napr. s.r.o.) je na prvý pohľad jednoduchá, no v praxi môže spôsobiť nemalé problémy. Na čo si dať pozor a komu zmenu sídla spoločnosti oznámiť. Zjednodušenie možno zmenu sídla spoločnosti rozdeliť na dve časti. Prvou je zápis zmeny sídla spoločnosti do Obchodného registra Slovenskej republiky (ďalej len „obchodný register“), druhou je oznámenie zmeny sídla úradom a obchodným partnerom. Práve na druhú časť podnikatelia často zabúdajú. ZOBRAZIŤ VIAC
  Zmena sídla s.r.o. či inej obchodnej spoločnosti
 • Ako sa vyhnúť neplatnému skončeniu pracovného pomeru - 10 rád pre zamestnávateľa

  Neplatnosť skončenia pracovného pomeru a následné uplatňovanie si nárokov zo strany zamestnanca je situáciou, do ktorej sa nechce dostať žiadny zamestnávateľ. Prinášame Vám 10 rád, pri dodržaní ktorých sa neplatnému skončeniu pracovného pomeru vyhnete. Podľa zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce (ďalej len „Zákonník práce“) sa každý zamestnanec môže v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa mal pracovný pomer skončiť, domáhať na súde určenia jeho neplatnosti. V prípade, ak súd žalobe zamestnanca vyhovie a určí, že pracovný pomer bol skončený neplatne, zamestnávateľovi vzniká povinnosť poskytnúť zamestnancovi náhradu mzdy až do času, keď mu zamestnávateľ umožní pokračovať v práci alebo ak súd rozhodne o skončení pracovného pomeru. Náhrada mzdy môže byť súdom priznaná až za čas 36 mesiacov. ZOBRAZIŤ VIAC
  Ako sa vyhnúť neplatnému skončeniu pracovného pomeru - 10 rád pre zamestnávateľa
 • Jednoeurová a.s. sa ľahko dostane do krízy

  Zvažujete založenie jednoduchej spoločnosti na akcie - nový typ obchodnej spoločnosti, ktorej základné imanie je minimálne 1 euro? Pozor, nízke základné imanie môže spôsobiť, že sa spoločnosť ocitne v kríze a jej podnikanie bude značne limitované. ZOBRAZIŤ VIAC
  Jednoeurová a.s. sa ľahko dostane do krízy
 • Upomínacie konanie – nový elektronický spôsob vymáhania pohľadávok od 1.2.2017

  Od 01. 02. 2017 sa novým zákonom č. 307/2016 Z. z. o upomínacom konaní do nášho právneho poriadku zavádza nové elektronické konanie o platobnom rozkaze, ktoré bude alternatívou klasického konania o platobnom rozkaze. Jeho cieľom je zrýchliť a zefektívniť súdne konanie o peňažných nárokoch. ZOBRAZIŤ VIAC
  Upomínacie konanie – nový elektronický spôsob vymáhania pohľadávok od 1.2.2017
 • nový článok

  ZOBRAZIŤ VIAC
  nový článok
 • ĎURIANOVÁ, D. POVINNOSTI, KTORÉ PRINÁŠA NOVÝ ZÁKON č. 351/2015 Z. Z. O CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCI PRI VYSIELANÍ ZAMESTNANCOV

  ZOBRAZIŤ VIAC
  ĎURIANOVÁ, D. POVINNOSTI, KTORÉ PRINÁŠA NOVÝ ZÁKON č. 351/2015 Z. Z. O CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCI PRI VYSIELANÍ ZAMESTNANCOV
 • Právne otázky spojené s používaním elektronických advokátskych preukazov a zaručená konverzia listinných dokumentov – Bratislava 08. 02. 2017

  Obsah školenia 1. Právna úprava – všeobecne 2. Doručovanie do elektronických schránok 3. Niektoré základné ukazovatele v elektronizácii 4. Informácie o advokátskom preukaze 5. Používané stránky/linky na úseku elektronizácie 6. Zaručená konverzia a (budúci) spôsob jej využitia 7. Praktická ukážka inštalácie advokátskeho preukazu a používania zaručenej konverzie SAK školenie Bratislava 08. 02. 2017 ZOBRAZIŤ VIAC
  Právne otázky spojené s používaním elektronických advokátskych preukazov a zaručená konverzia listinných dokumentov – Bratislava 08. 02. 2017
 • Inštruktážny kurz o používaní elektronických (dátových) schránok, advokátskeho preukazu a zaručená konverzia dokumentov – Trenčín 06. 02. 2017

  Obsah školenia 1. Právna úprava – všeobecne 2. Elektronická schránka a doručovanie v elektronických schránkach 3. Niektoré základné ukazovatele v elektronizácii 4. Informácie o advokátskom preukaze 5. Používané stránky/linky na úseku elektronizácie 6. Zaručená konverzia a (budúci) spôsob jej využitia 7. Praktická ukážka inštalácie advokátskeho preukazu a používania zaručenej konverzie SAK regionálne školenie v Trenčíne ZOBRAZIŤ VIAC
  Inštruktážny kurz o používaní elektronických (dátových) schránok, advokátskeho preukazu a zaručená konverzia dokumentov – Trenčín 06. 02. 2017
 • Právne otázky spojené s používaním elektronických advokátskych preukazov a zaručená konverzia listinných dokumentov – Bratislava 01. 02. 2017

  Obsah školenia 1. Právna úprava – všeobecne 2. Doručovanie v elektronických schránkach 3. Niektoré základné ukazovatele v elektronizácii 4. Informácie o advokátskom preukaze 5. Používané stránky/linky na úseku elektronizácie 6. Zaručená konverzia a (budúci) spôsob jej využitia 7. Praktická ukážka inštalácie a používania zaručenej konverzie SAK skolenie Bratislava 01. 02. 2017 ZOBRAZIŤ VIAC
  Právne otázky spojené s používaním elektronických advokátskych preukazov a zaručená konverzia listinných dokumentov – Bratislava 01. 02. 2017
 • Ako sa vyhnúť neplatnému skončeniu pracovného pomeru – 10 rád pre zamestnávateľa

  Neplatnosť skončenia pracovného pomeru a následné uplatňovanie si nárokov zo strany zamestnanca je situáciou, do ktorej sa nechce dostať žiadny zamestnávateľ. Prinášame Vám 10 rád, pri dodržaní ktorých sa neplatnému skončeniu pracovného pomeru vyhnete. Podľa zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce (ďalej len „Zákonník práce“) sa každý zamestnanec môže v lehote dvoch mesiacov odo dňa,… ZOBRAZIŤ VIAC
  Ako sa vyhnúť neplatnému skončeniu pracovného pomeru – 10 rád pre zamestnávateľa
 • Jednoeurová a.s. sa ľahko dostane do krízy

  Zvažujete založenie jednoduchej spoločnosti na akcie – nový typ obchodnej spoločnosti, ktorej základné imanie je minimálne 1 euro? Pozor, nízke základné imanie môže spôsobiť, že sa spoločnosť ocitne v kríze a jej podnikanie bude značne limitované. Jednoduchá spoločnosť na akcie – nový typ obchodnej spoločnosti S účinnosťou od 01. 01. 2017 je na Slovensku možné… ZOBRAZIŤ VIAC
  Jednoeurová a.s. sa ľahko dostane do krízy
 • Elektronické (dátové) schránky: SAK – regionálne školenie v Nitre zo dňa 19. 12. 2016 (Hotel Zlatý kľúčik)

  Obsah školenia 1. Právna úprava – všeobecne 2. Používané stránky/linky na úseku elektronizácie 3. Aktuálne východiská a niečo z predpisov na úseku elektronizácie 4. Zaručená konverzia a (budúci) spôsob jej využitia 5. Praktická ukážka na portáli www.slovensko.sk SAK skolenie Nitra Kutan ZOBRAZIŤ VIAC
  Elektronické (dátové) schránky: SAK – regionálne školenie v Nitre zo dňa 19. 12. 2016 (Hotel Zlatý kľúčik)
 • NARKS – Realitná konferenia 2016 – Technológie c/a kataster a služby súvisiace s katastrom

  ZOBRAZIŤ VIAC
  NARKS – Realitná konferenia 2016 – Technológie c/a kataster a služby súvisiace s katastrom
 • NARKS – legislatívne novinky 2019

  Dňa 21. marca 2019 sme sa zúčastnili XXVII. Konferencie Národnej asociácie realitných kancelárii Slovenska, kde partnerka našej advokátskej kancelárie Dorota Ďurianová prednášala o legislatívnych novinkách a vybraných právnych problémoch Článok bol publikovaný na našich stránkach tak na Linked IN ako aj na Facebook. ZOBRAZIŤ VIAC
  NARKS – legislatívne novinky 2019
 • Právne otázky spojené s používaním elektronických advokátskych preukazov a zaručená konverzia listinných dokumentov – Žilina 30. 05. 2017

  Obsah školenia
  1. Právna úprava – všeobecne
  2. Elektronická schránka a doručovanie v elektronických schránkach
  3. Niektoré základné ukazovatele v elektronizácii
  4. Informácie o advokátskom preukaze
  5. Používané stránky/linky na úseku elektronizácie a pripravovaná novela zákona o e-Governmente
  6. Zaručená konverzia a (budúci) spôsob jej využitia
  7. Čo treba posťahovať, nakonfigurovať a nainštalovať, aby to všetko fungovalo
  8. Praktická ukážka inštalácie advokátskeho preukazu a používania zaručenej konverzie ZOBRAZIŤ VIAC
  Právne otázky spojené s používaním elektronických advokátskych preukazov a zaručená konverzia listinných dokumentov – Žilina 30. 05. 2017
 • Právne otázky spojené s používaním elektronických advokátskych preukazov a zaručená konverzia listinných dokumentov – Bratislava 24. 05. 2017

  Obsah školenia
  1. Právna úprava – všeobecne
  2. Elektronická schránka a doručovanie v elektronických schránkach
  3. Niektoré základné ukazovatele v elektronizácii
  4. Informácie o advokátskom preukaze
  5. Používané stránky/linky na úseku elektronizácie a pripravovaná novela zákona o e-Governmente
  6. Zaručená konverzia a (budúci) spôsob jej využitia
  7. Čo treba posťahovať, nakonfigurovať a nainštalovať, aby to všetko fungovalo
  8. Pozvánka na advokátsky golfový turnaj organizovaný SAK na Golf and Country Club Hron (Sliač) dňa 01. 06. 2017
  9. Praktická ukážka inštalácie advokátskeho preukazu a používania zaručenej konverzie ZOBRAZIŤ VIAC
  Právne otázky spojené s používaním elektronických advokátskych preukazov a zaručená konverzia listinných dokumentov – Bratislava 24. 05. 2017
 • Právne otázky spojené s používaním elektronických advokátskych preukazov a zaručená konverzia listinných dokumentov – Banská Bystrica 23. 05. 2017

  Obsah školenia
  1. Právna úprava – všeobecne
  2. Elektronická schránka a doručovanie v elektronických schránkach
  3. Niektoré základné ukazovatele v elektronizácii
  4. Informácie o advokátskom preukaze
  5. Používané stránky/linky na úseku elektronizácie a pripravovaná novela zákona o e-Governmente
  6. Zaručená konverzia a (budúci) spôsob jej využitia
  7. Čo treba posťahovať, nakonfigurovať a nainštalovať, aby to všetko fungovalo
  8. Pozvánka na advokátsky golfový turnaj organizovaný SAK na Golf and Country Club Hron (Sliač) dňa 01. 06. 2017
  9. Praktická ukážka inštalácie advokátskeho preukazu a používania zaručenej konverzie
  ZOBRAZIŤ VIAC
  Právne otázky spojené s používaním elektronických advokátskych preukazov a zaručená konverzia listinných dokumentov – Banská Bystrica 23. 05. 2017
 • Právne otázky spojené s používaním elektronických advokátskych preukazov a zaručená konverzia listinných dokumentov – Bratislava 17. 05. 2017

  Obsah školenia
  1. Právna úprava – všeobecne
  2. Elektronická schránka a doručovanie v elektronických schránkach
  3. Niektoré základné ukazovatele v elektronizácii
  4. Informácie o advokátskom preukaze
  5. Používané stránky/linky na úseku elektronizácie a pripravovaná novela zákona o e-Governmente 6. Zaručená konverzia a (budúci)
  spôsob jej využitia
  7. Čo treba posťahovať, nakonfigurovať a nainštalovať, aby to všetko fungovalo
  8. Praktická ukážka inštalácie advokátskeho preukazu a používania zaručenej konverzie ZOBRAZIŤ VIAC
  Právne otázky spojené s používaním elektronických advokátskych preukazov a zaručená konverzia listinných dokumentov – Bratislava 17. 05. 2017
 • Právne otázky spojené s používaním elektronických advokátskych preukazov a zaručená konverzia listinných dokumentov – Bratislava 10. 05. 2017

  Obsah školenia
  1. Právna úprava – všeobecne
  2. Elektronická schránka a doručovanie v elektronických schránkach
  3. Niektoré základné ukazovatele v elektronizácii
  4. Informácie o advokátskom preukaze
  5. Používané stránky/linky na úseku elektronizácie a pripravovaná novela zákona o e-Governmente
  6. Zaručená konverzia a (budúci) spôsob jej využitia
  7. Čo treba posťahovať, nakonfigurovať a nainštalovať, aby to všetko fungovalo
  8. Praktická ukážka inštalácie advokátskeho preukazu a používania zaručenej konverzie ZOBRAZIŤ VIAC
  Právne otázky spojené s používaním elektronických advokátskych preukazov a zaručená konverzia listinných dokumentov – Bratislava 10. 05. 2017
 • Právne otázky spojené s používaním elektronických advokátskych preukazov a zaručená konverzia listinných dokumentov – Bratislava 12. 04. 2017

  Obsah školenia
  1. Právna úprava – všeobecne
  2. Elektronická schránka a doručovanie v elektronických schránkach
  3. Niektoré základné ukazovatele v elektronizácii
  4. Informácie o advokátskom preukaze
  5. Používané stránky/linky na úseku elektronizácie
  6. Zaručená konverzia a (budúci) spôsob jej využitia
  7. Čo treba posťahovať, nakonfigurovať a nainštalovať, aby to všetko fungovalo
  8. Praktická ukážka inštalácie advokátskeho preukazu a používania zaručenej konverzie
  ZOBRAZIŤ VIAC
  Právne otázky spojené s používaním elektronických advokátskych preukazov a zaručená konverzia listinných dokumentov – Bratislava 12. 04. 2017
 • Inštruktážny kurz o používaní elektronických schránok, advokátskeho preukazu a zaručená konverzia dokumentov – Trnava zo dňa 10. 04. 2017

  Obsah školenia
  1. Právna úprava – všeobecne
  2. Elektronická schránka a doručovanie v elektronických schránkach
  3. Niektoré základné ukazovatele v elektronizácii
  4. Informácie o advokátskom preukaze
  5. Používané stránky/linky na úseku elektronizácie
  6. Zaručená konverzia a (budúci) spôsob jej využitia
  7. Čo treba posťahovať, nakonfigurovať a nainštalovať, aby to všetko fungovalo
  8. Praktická ukážka inštalácie advokátskeho preukazu a používania zaručenej konverzie
  ZOBRAZIŤ VIAC
  Inštruktážny kurz o používaní elektronických schránok, advokátskeho preukazu a zaručená konverzia dokumentov – Trnava zo dňa 10. 04. 2017
 • Právne otázky spojené s používaním elektronických advokátskych preukazov a zaručená konverzia listinných dokumentov – Bratislava 05. 04. 2017

  Obsah školenia
  1. Právna úprava – všeobecne
  2. Elektronická schránka a doručovanie v elektronických schránkach
  3. Niektoré základné ukazovatele v elektronizácii
  4. Informácie o advokátskom preukaze
  5. Používané stránky/linky na úseku elektronizácie
  6. Zaručená konverzia a spôsob jej využitia
  7. Praktická ukážka inštalácie advokátskeho preukazu a používania zaručenej konverzie
  ZOBRAZIŤ VIAC
  Právne otázky spojené s používaním elektronických advokátskych preukazov a zaručená konverzia listinných dokumentov – Bratislava 05. 04. 2017
 • Právne otázky spojené s používaním elektronických advokátskych preukazov a zaručená konverzia listinných dokumentov – Bratislava 29. 03. 2017

  Obsah školenia
  1. Právna úprava – všeobecne
  2. Doručovanie do elektronických schránok
  3. Niektoré základné ukazovatele v elektronizácii
  4. Informácie o advokátskom preukaze
  5. Používané stránky/linky na úseku elektronizácie
  6. Zaručená konverzia a spôsob jej využitia
  7. Praktická ukážka inštalácie advokátskeho preukazu a používania zaručenej konverzie
  ZOBRAZIŤ VIAC
  Právne otázky spojené s používaním elektronických advokátskych preukazov a zaručená konverzia listinných dokumentov – Bratislava 29. 03. 2017
 • Inštruktážny kurz o používaní elektronických schránok, advokátskeho preukazu a zaručená konverzia dokumentov – Prešov zo dňa 17. 03. 2017

  Obsah školenia
  1. Právna úprava – všeobecne
  2. Elektronická schránka a doručovanie v elektronických schránkach
  3. Niektoré základné ukazovatele v elektronizácii
  4. Informácie o advokátskom preukaze
  5. Používané stránky/linky na úseku elektronizácie
  6. Zaručená konverzia a (budúci) spôsob jej využitia
  7. Praktická ukážka inštalácie advokátskeho preukazu a používania zaručenej konverzie
  ZOBRAZIŤ VIAC
  Inštruktážny kurz o používaní elektronických schránok, advokátskeho preukazu a zaručená konverzia dokumentov – Prešov zo dňa 17. 03. 2017
 • Právne otázky spojené s používaním elektronických advokátskych preukazov a zaručená konverzia listinných dokumentov – Bratislava 08. 03. 2017

  Obsah školenia
  1. Právna úprava – všeobecne
  2. Doručovanie do elektronických schránok
  3. Niektoré základné ukazovatele v elektronizácii
  4. Informácie o advokátskom preukaze
  5. Používané stránky/linky na úseku elektronizácie
  6. Zaručená konverzia a spôsob jej využitia
  7. Praktická ukážka inštalácie advokátskeho preukazu a používania zaručenej konverzie
  ZOBRAZIŤ VIAC
  Právne otázky spojené s používaním elektronických advokátskych preukazov a zaručená konverzia listinných dokumentov – Bratislava 08. 03. 2017
 • Právne otázky spojené s používaním elektronických advokátskych preukazov a zaručená konverzia listinných dokumentov – Bratislava 22. 02. 2017

  ZOBRAZIŤ VIAC
  Právne otázky spojené s používaním elektronických advokátskych preukazov a zaručená konverzia listinných dokumentov – Bratislava 22. 02. 2017
 • Právne otázky spojené s používaním elektronických advokátskych preukazov a zaručená konverzia listinných dokumentov – Bratislava 15. 02. 2017

  Obsah školenia
  1. Právna úprava – všeobecne
  2. Doručovanie do elektronických schránok
  3. Niektoré základné ukazovatele v elektronizácii
  4. Informácie o advokátskom preukaze
  5. Používané stránky/linky na úseku elektronizácie
  6. Zaručená konverzia a (budúci) spôsob jej využitia
  7. Praktická ukážka inštalácie advokátskeho preukazu a používania zaručenej konverzie
  ZOBRAZIŤ VIAC
  Právne otázky spojené s používaním elektronických advokátskych preukazov a zaručená konverzia listinných dokumentov – Bratislava 15. 02. 2017
 • NARKS – Realitná konferenia 2016 – Legislatívne novinky

  ZOBRAZIŤ VIAC
  NARKS – Realitná konferenia 2016 – Legislatívne novinky