Inštruktážny kurz o používaní elektronických (dátových) schránok, advokátskeho preukazu a zaručená konverzia dokumentov – Trenčín 06. 02. 2017

Obsah školenia

1. Právna úprava – všeobecne
2. Elektronická schránka a doručovanie v elektronických schránkach
3. Niektoré základné ukazovatele v elektronizácii
4. Informácie o advokátskom preukaze
5. Používané stránky/linky na úseku elektronizácie
6. Zaručená konverzia a (budúci) spôsob jej využitia
7. Praktická ukážka inštalácie advokátskeho preukazu a používania zaručenej konverzie