Ochrana osobných údajov Služba

Po prijatí nariadenia GDPR sa legislatíva v oblasti ochrany osobných údajov značne sprísnila, a preto poskytujeme našim klientom komplexné poradenstvo a asistenciu na zabezpečenie súladu  s GDPR.

V tejto oblasti poskytujeme:

  • právne audity (due diligence),
  • navrhnutie postupu spracovania osobných údajov,
  • príprava potrebnej dokumentácie v oblasti ochrany osobných údajov (informačná povinnosť, interné smernice, zmluvy o spracovaní osobných údajov),
  • formulácie súhlasov so spracúvaním osobných údajov,
  • príprava posúdenia vplyvu na ochranu osobných údajov,
  • poradenstvo pri nastavení priameho a nepriameho marketingu, uchovávania osobných údajov a databáz,
  • pomoc pri vybavovaní sťažností a podnetov dotknutých osôb a pri narušení dát,
  • zastupovanie v konaní pred Úradom na ochranu osobných údajov SR v prípade kontroly alebo konania o ochrane osobných údajov.