O nás

Advokátska kancelária KUTAN & PARTNERS už viac ako 13 rokov poskytuje svoje služby domácim aj zahraničným klientom.

Našou filozofiou je pochopenie obchodných záujmov klienta, korektnosť a pozitívny prístup k riešeniu právnych problémov. 

Záleží nám na kvalite, nie na kvantite poskytnutých služieb. V každom jednotlivom prípade hľadáme sofistikované riešenie pre konkrétneho klienta a konkrétnu situáciu. Naši klienti sa môžu spoľahnúť, že dostanú to, čo potrebujú a kedy to potrebujú.

Náš tím tvoria špecialisti vo svojom odbore. Svoje vedomosti neustále prehlbujeme účasťou na stážach, konferenciách a aj formou interných školení. Dbáme na vysokú firemnú kultúru a rešpekt voči klientom a aj voči sebe navzájom.

Ponúkame nadštandardné pracovné nasadenie, vysokú kvalitu, individuálny prístup a riešenie garantované odbornosťou a skúsenosťami. 

V záujme komplexného riešenia problémov našich klientov spolupracujeme s daňovými poradcami, účtovnou spoločnosťou a v prípade potreby riešenia právneho problému v zahraničí aj s renomovanými advokátskymi kanceláriami v konkrétnej krajine. 

Záleží nám aj na budúcnosti našej profesie, a preto na základe zmluvy medzi Slovenskou advokátskou komorou a Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave sme súčasťou projektu Študentská právna poradňa, kde sme garantom poradenstva poskytovaného študentami.

Prioritou našej práce je dosiahnuť výsledok, ktorý zaručí Vašu spokojnosť.