Pracovné právo

Advokátska kancelária KUTAN & PARTNERS poskytuje komplexné právne poradenstvo v oblasti pracovného práva, ktoré je odvetvím vyžadujúcim znalosť právnych špecifík, ale aj vysokú mieru diplomacie a empatie pri riešení právnych problémov. Svoje služby poskytujeme tak zamestnávateľom, ako aj zamestnancom. Sme členom European Employment Lawyers Association (EELA), čím garantujeme neustále vzdelávanie sa v tejto oblasti a kvalitu poskytovaných služieb. EELA je organizáciou združujúcou špecialistov na oblasť pracovného práva, ktorej cieľom je spájanie právnikov z krajín Európskej únie aktívnych v oblasti pracovného práva, vytvorenie priestoru na diskusiu a výmenu názorov a posudzovanie nadnárodného rozmeru pracovnoprávnych otázok. 

V oblasti pracovného práva našim klientom poskytujeme asistenciu v nasledovných oblastiach:

 • príprava a revízia pracovných zmlúv a dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,
 • príprava a revízia manažérskych zmlúv,
 • vnútorné pracovnoprávne predpisy,
 • poradenstvo v oblasti skončenia pracovného pomeru,
 • hromadné prepúšťanie,
 • agentúrne zamestnávanie,
 • dohody o dočasnom pridelení zamestnancov,
 • posudzovanie kolektívnych zmlúv,
 • postavenie a práva odborov,
 • ochrana osobných údajov v pracovnoprávnych vzťahoch,
 • právne poradenstvo v oblasti uplatňovania a dodržiavania princípu rovnosti a rovnakého zaobchádzania (ochrana proti bossingu a mobingu),
 • právne zastúpenie v pracovnoprávnych sporoch.