Právne audity (duediligence)

Advokátska kancelária KUTAN & PARTNERS poskytuje svojim klientom asistenciu v oblasti právnych auditov (due diligence) za účelom komplexného posúdenia právnych vzťahov, ktoré sú dôležité pre úspešnú realizáciu najrôznejších transakcií. Po uskutočnení právneho auditu poskytneme report, ktorý je pre klienta zrozumiteľný a navrhneme kroky smerujúce k úplnému odstráneniu alebo k minimalizácii právnych rizík identifikovaných v rámci právneho auditu.

V oblasti due diligence poskytujeme nasledovné právne služby:

  • vypracovanie právnych auditov (due diligence) za účelom komplexného právneho posúdenia,
  • vypracovanie právnych auditov za účelom komplexného posúdenia zodpovednostných vzťahov,
  • návrh krokov k odstráneniu zistených nedostatkov,
  • vypracovanie právnych auditov v súvislosti so zamýšľanými transakciami (akvizíciami, predajmi podnikov, predajmi nehnuteľností a pod.) alebo v rámci auditov vykonávaných na základe špecifických požiadaviek klientov.