Sporová agenda a vymáhanie pohľadávok

Advokátska kancelária KUTAN & PARTNERS poskytuje komplexné poradenstvo pri vymáhaní pohľadávok a zabezpečuje zastupovanie v súdnych sporoch.

V tejto oblasti poskytujeme najmä:

  • kompletnú správu a vymáhanie pohľadávok v predsúdnom štádiu, v súdnom konaní, exekučnom konaní, konkurznom a reštrukturalizačnom konaní, dedičskom konaní a trestnom konaní,
  • due diligence v oblasti uplatňovania a vymáhania pohľadávok  
  • právne zastupovanie v súdnom konaní,
  • poradenstvo vo všetkých fázach vedenia sporu,
  • poradenstvo pri mimosúdnom urovnaní sporu,
  • asistencia v exekučnom konaní.