Obchodné právo a právo obchodných spoločností, RPVS

Advokátska kancelária KUTAN & PARTNERS poskytuje právne poradenstvo vo všetkých fázach života obchodných spoločností, a to tak v oblasti korporátnych zmien, ako aj v oblasti priebežného právneho poradenstva. Poskytujeme tiež asistenciu pri zápise do Registra partnerov verejného sektora.

Komplexné právne služby zahŕňajú najmä:

 • zápis do Registra partnerov verejného sektora,
 • verifikácie zápisu do Registra partnerov verejného sektora,
 • zakladanie obchodných spoločností, joint- ventures a organizačných zložiek,
 • príprava a zmeny zakladateľských dokumentov,
 • zvyšovanie a znižovanie základného imania, 
 • príprava a organizácia valných zhromaždení obchodných spoločností,
 • korporátne zmeny v obchodných spoločnostiach (prevody obchodných podielov, zmena sídla, zmena obchodného mena a iné),
 • poradenstvo v oblasti vnútorných vzťahov medzi akcionármi a spoločníkmi (dohody akcionárov, spoločníkov a pod.),
 • zastupovanie v konaniach pred obchodným registrom, živnostenským registrom a Centrálnym depozitárom cenných papierov SR,
 • plnenie informačných povinností vo vzťahu k orgánom verejnej správy,
 • ochrana práv minoritných akcionárov a spoločníkov a tiež ochrana obchodných spoločností pred zneužívaním práv minoritných akcionárov a spoločníkov,
 • zrušenie, likvidácia obchodných spoločností a ich výmaz z obchodného registra.