Spoločnosť KUTAN & PARTNERS s. r. o. rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Zmeny pre konateľov obchodných spoločností

Konatelia právnických osôb zapísaných v obchodnom registri sú od 30. septembra 2021 do 30. septembra 2022 povinní dodatočne zapísať do obchodného registra identifikačné údaje o:
.
  • spoločníkoch,
  • štatutároch/členoch štatutárneho orgánu,
  • vedúcich organizačných zložiek,
  • prokuristoch,
  • členoch dozornej rady,
  • likvidátoroch,
  • správcoch pri výkone nútenej správy a ich zástupcoch,
  • vedúcich podnikov a vedúcich organizačných zložiek podnikov (v prípade zahraničných právnických osôb)
právnických osôb, a to pri návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov v obchodnom registri.
.
.
Identifikačné údaje uvedených osôb musia byť v obchodnom registri uvedené v rozsahu:
.
  • v prípade fyzickej osoby: meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo alebo iný identifikačný údaj, ak rodné číslo nie je pridelené;
  • v prípade právnickej osoby: obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo, ak je pridelené.
.
.

V prípade nesplnenia tejto povinnosti môže registrový súd uložiť konateľovi pokutu do výšky 3 310 EUR.