Právne otázky spojené s používaním elektronických advokátskych preukazov a zaručená konverzia listinných dokumentov – Bratislava 15. 02. 2017

Obsah školenia

1. Právna úprava – všeobecne

2. Doručovanie do elektronických schránok

3. Niektoré základné ukazovatele v elektronizácii

4. Informácie o advokátskom preukaze

5. Používané stránky/linky na úseku elektronizácie

6. Zaručená konverzia a (budúci) spôsob jej využitia

7. Praktická ukážka inštalácie advokátskeho preukazu a používania zaručenej konverzie