KUTAN & PARTNERS s. r. o. členom Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky

Zväz chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky je združenie s takmer 30 ročnou tradíciou, ktoré v súčasnosti reprezentuje 62 podnikateľských subjektov. Združenie zameriava svoju činnosť najmä na podporu podnikania svojich členov, koordináciu aktivít a postupov pri riešení spoločných problémov a hájenie obchodných a podnikateľských záujmov chemického a farmaceutického priemyslu v dialógu s parlamentom a vládou, s odborovými centrálami, záujmovými skupinami, národnými a medzinárodnými vládnymi a mimovládnymi organizáciami.

Aktuality / KUTAN & PARTNERS s. r. o. členom Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky - foto