Právne otázky spojené s používaním elektronických advokátskych preukazov a zaručená konverzia listinných dokumentov – Bratislava 24. 05. 2017

Obsah školenia

1. Právna úprava – všeobecne

2. Elektronická schránka a doručovanie v elektronických schránkach

3. Niektoré základné ukazovatele v elektronizácii

4. Informácie o advokátskom preukaze

5. Používané stránky/linky na úseku elektronizácie a pripravovaná novela zákona o e-Governmente

6. Zaručená konverzia a (budúci) spôsob jej využitia

7. Čo treba posťahovať, nakonfigurovať a nainštalovať, aby to všetko fungovalo

8. Pozvánka na advokátsky golfový turnaj organizovaný SAK na Golf and Country Club Hron (Sliač) dňa 01. 06. 2017

9. Praktická ukážka inštalácie advokátskeho preukazu a používania zaručenej konverzie