Zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra - koho sa netýka

Väčšina spoločností je povinná zapísať údaje konečného užívateľa výhod do obchodného registra do 31.12.2019.

Túto povinnosť však nemajú tri kategórie subjektov. Viac sa dočítate v našom článku:

https://www.podnikajte.sk/zakonne-povinnosti-podnikatela/zapis-konecneho-uzivatela-vyhod-do-obchodneho-registra