Právne otázky spojené s používaním elektronických advokátskych preukazov a zaručená konverzia listinných dokumentov – Bratislava 05. 04. 2017

Obsah školenia

1. Právna úprava – všeobecne

2. Elektronická schránka a doručovanie v elektronických schránkach

3. Niektoré základné ukazovatele v elektronizácii

4. Informácie o advokátskom preukaze

5. Používané stránky/linky na úseku elektronizácie

6. Zaručená konverzia a spôsob jej využitia

7. Praktická ukážka inštalácie advokátskeho preukazu a používania zaručenej konverzie