KUTAN & PARTNERS s.r.o. členom European Employment Lawyers Association

Advokátska kancelária KUTAN & PARTNERS s.r.o. sa stala členom European Employment Lawyers Association (EELA). 

EELA je organizácia združujúca špecialistov na oblasť pracovného práva. Cieľom EELA je spájanie právnikov z krajín Európskej únie aktívnych v oblasti pracovného práva, vytvorenie priestoru na diskusiu a výmenu názorov a posudzovanie nadnárodného rozmeru pracovnoprávnych otázok. Organizovaním každoročných konferencií a podujatí EELA umožňuje neustále prehlbovanie kvalifikácie svojich členov a získavanie nových poznatkov a skúseností.

Mgr. Ján Kutan, partner advokátskej kancelárie KUTAN & PARTNERS s.r.o.: „Členstvom v EELA posilňujeme našu pozíciu renomovaného právneho poradcu v oblasti pracovného práva. Význam členstva v EELA vidíme v aktívnom zaoberaní sa otázkami pracovného práva, výmene skúseností a v nadviazaní spolupráce, prostredníctvom ktorej dokážeme potreby našich klientov uspokojiť vo väčšine európskych krajín.“

JUDr. Dorota Ďurianová, partnerka advokátskej kancelárie KUTAN & PARTNERS s.r.o.: „V súvislosti s tým, ako sa rozširuje základňa našich zahraničných klientov, postupne rastie aj počet cezhraničných právnych problémov, ktoré riešime. Spojenie so združením odborníkov ako je EELA je pre nás a aj pre našich klientov jednoznačne krokom vpred.“ 

https://www.epravo.sk/top/aktualne/kutan-partners-sro-clenom-european-employment-lawyers-association-4289.html?fbclid=IwAR2wmSWaL2wg7OJgecZXSy-vyRDXmACcUXU9V0uygG7woXB1z_QWECKM-Nk