Právne otázky spojené s používaním elektronických advokátskych preukazov a zaručená konverzia listinných dokumentov – Bratislava 08. 02. 2017

Obsah školenia

1. Právna úprava – všeobecne
2. Doručovanie do elektronických schránok
3. Niektoré základné ukazovatele v elektronizácii
4. Informácie o advokátskom preukaze
5. Používané stránky/linky na úseku elektronizácie
6. Zaručená konverzia a (budúci) spôsob jej využitia
7. Praktická ukážka inštalácie advokátskeho preukazu a používania zaručenej konverzie