Povinná elektronická fakturácia vo verejnom obstarávaní od 1. augusta 2019

Dňa 1.8.2019 nadobudol účinnosť nový zákon č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme, ktorý zakotvuje povinnosť vo verejnom obstarávaní používať výlučne zaručenú elektronickú faktúru. Bez predloženia elektronickej faktúry už nebude možné uhrádzať žiadne platby za tovary, služby a stavebné práce zo zmluvy, ktorá je výsledkom verejného obstarávania.