Elektronické (dátové) schránky: SAK – regionálne školenie v Nitre zo dňa 19. 12. 2016 (Hotel Zlatý kľúčik)

1. Právna úprava – všeobecne
2. Používané stránky/linky na úseku elektronizácie
3. Aktuálne východiská a niečo z predpisov na úseku elektronizácie
4. Zaručená konverzia a (budúci) spôsob jej využitia
5. Praktická ukážka na portáli www.slovensko.sk